Kocaelideki Eviniz !!!

Kocaelideki Eviniz !!!

Atatürk Hayatı PDF Yazdır e-Posta

 

Ulu Önder ATATÜRK 1881 yılında, Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islahhane Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yy'lerde Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selanik yakınlarındaki Langaza Kasabası'na yerleşmiş eski bir Türk ailesine mensuptur. Milis subaylığı, evkaf kâtipliği, gümrük memurluğu ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanımla evlenmiş, 1888 yılında 47 yaşında ölmüştür. Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda ölmüş, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına kadar yaşamıştır. Büyük bir fedakarlıkla çocuklarını yetiştiren, Örnek Türk Kadını Zübeyde Hanım , 14 Ocak 1923'te İzmir'de, oğlunun başarılarını gördükten sonra 66 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Atatürk, öğrenim çağına gelince önce Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebi- nde öğrenimine başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti. Bir süre Rapla çiftliğinde dayısının yanında kaldıktan sonra Selanik'e dönüp okulunu bitirdi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne (ortaokul) kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye'ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni adına, "Kemal" i ilave etti. Böylece Mustafa Kemal olarak 1896 - 1899 yıllarında Manastır Askeri İdadisi'ni (lise) bitirip İstanbul'da Harp Okulu'nda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu, Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Akademi'yi tamamladı. 1905 - 1907 yılları arasında Şam'da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907'de Kolağası (kıdemli yüzbaşı) oldu, Manastır'a atandı. 19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı; 1910 yılında Fransa'ya gönderildi, Manevralara katıldı.

1911 yılında İstanbul'da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. 1911 yılında İtalyanlar'ın Trablusgarp'a hücumuyla başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911'de İtalyanlar'a karşı Tobruk Savaşı'nı kazandı. 6 Mart 1912'de Derne Komutanlığı'na getirildi. Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal, Gelibolu ve Bolayır'daki birliklerle savaşa katıdı. Dimetoka ve Edirne'nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ataşemiliterliği'ne atandı. Bu görevdeyken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ataşemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu arada Birinci Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı ( daha doğrusu zorla sokulmuştur ). Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ'da görevlendirildi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Çanakkale'de bir kahramanlık destanı yazıpİtilaf Devletleri'ne "Çanakkale geçilmez!" dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915te Arıburnu'na çıkan kuvvetleri Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen, Conkbayırı'nda durdurdu. Mustafa Kemal bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6 - 7 Ağustos 1915'te Arıburnu'nda yeniden taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal, 9 - 10 Ağustos'ta Anafartalar zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos'ta Kireçtepe, 21 Ağustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti.

Çanakkale Savaşları'nda 253.000 şehit veren Türk Milleti, onurunu, İtilaf Devletleri'ne karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine

"Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!"  

emri savaşların kaderini değiştirmiştir.

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları'ndan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbakır'da görev aldı. 01 Nisan 1916'da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis'in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep'teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917'de İstanbul'a geldi. Veliaht Vahidettin ile Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastalandı. Viyana ve Karlsbad'a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından bir gün sonra 31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'na getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918'de İstanbul'a gelip Harbiye Nezareti'nde göreve başladı.

Mondros Mütarekesi'nden sonra İtilaf Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu işgale başlamaları üzerine Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi olarak ( Mustafa Kemal'in Samsun'a gitme amacı Vahidettin'in görüşünden tamamen farklıydı ) 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yayımladığı bildiriyle "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararının kurtaracağını" ilan edip Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 04 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Ararlık 1919'da Ankara'da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve hükümet başkanlığına Mustafa Kemal seçildi. TBMM, Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanması için gerekli kanunları çıkarmış, uygulanmasını sağlamıştır.

Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar'ın İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. (İlk kurşunu atan kutsal ölünün - Hasan Tahsin olarak tanıdığımız - asıl adının Osman Nevres olduğunu da ünlü yazar Hasan İzzettin Dinamo'nun "Kutsal İsyan - 1" adlı eserinden öğrendiğimiz.) Aralarında 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması'nı imzalayarak Osmanlı İmparatorluğu'nu paylaşan I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerine karşı önce, Kuvayı Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. TBMM düzenli orduyu kurdu, Kuvayı Milliye - Ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

Share/Save/Bookmark
 
Desing By KocaeliBilgisayar